Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Rapportering av faststående redskap i leppefiske

Vi håndhever ikke kravet om rapportering av faststående redskap, for teiner benyttet i fisket etter leppefisk utenfor fjordlinjene nord for 62 °​​​​N, i sesongen 2023.

Kravet om rapportering av faststående redskap til Kystvakten, jf. Høstingsforskriften § 25 første ledd bokstav a (lovdata.no), vil ikke bli håndhevet for teiner benyttet i fisket etter leppefisk, utenfor fjordlinjene nord for 62 °N, i sesongen 2023.

Årsaken til at vi velger ikke å håndheve dette kravet, er at utøvelsen av fisket, kombinert med manglende teknologiske løsninger, gjør det vanskelig å få til en praktisk gjennomføring av rapporteringen sesongen 2023.

Merk at kravet om rapportering ved bruk av mellomlagringsmerd til Kystvakten, jf. Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2023 § 12, vil bli håndhevet i årets sesong. 

 

Oppdatert: 21.07.2022