Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Elektronisk rapportering (ERS)

Med innføringen av ERS for mindre fartøy, blir flere fartøy som deltar i fisket etter leppefisk pliktige til å rapportere via ERS.

I henhold til ERS-forskriften, skal fangstene rapporteres i kilo rund vekt, ikke i antall fisk. Dette gjelder også for fangst av leppefisk.

Vekten av fangsten skal ikke estimeres, men beregnes ved hjelp av omregningsfaktorer fra antall individ til rund vekt

Se også ERS-forskriften på lovdata.no.

Oppdatert: 26.06.2023