Elektronisk rapportering (ERS)

Med innføringen av ERS for mindre fartøy, blir flere fartøy som deltar i fisket etter leppefisk pliktige til å rapportere via ERS.

I henhold til ERS-forskriften, skal fangstene rapporteres i kilo rund vekt, ikke i antall fisk. Dette gjelder også for fangst av leppefisk.

Vekten av fangsten skal ikke estimeres, men beregnes ved hjelp av omregningsfaktorer fra antall individ til rund vekt

Se også ERS-forskriften på lovdata.no.

Oppdatert: 26.06.2023