Påmelding til fangst av kongekrabbe i ungdomsfiskeordninga

Skjema for påmelding til fangst av kongekrabbe ungdomsfiskeordninga i 2022. Målet med ungdomsfiskeordninga er å gi unge ein inngang til fiskaryrket.

Påmeldingsskjema til fangst av kongekrabbe i ungdomsfiskeordninga  (pålogging via ID-porten)

Kven kan bruke skjemaet?

Ungdom som fyller 16 år i løpet av 2022 og som ikkje enda har fylt 25 år den 29. april 2022.

Dersom ungdom ønsker å drive fangst av andre artar enn kongekrabbe må også det generelle skjemaet for påmelding til ungdomsfiskeordninga bli sendt inn.

Når skal skjemaet nyttast?

Frist for å sende inn skjemaet er seinast 1. juni.

fristen for påmelding til fangst av kongekrabbe fristen for påmelding til fangst av kongekrabbe fristen for påmelding til fangst av kongekrabbe

Det er avsett 15 tonn til fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordninga, som blir fordelt på antal påmelde. Fiskeridirektoratet vil etter fristen 1. juli informere deltakarane om kvoten til de påmelde.

Grense for omsetning

Innanfor ungdomsfiskeordninga kan det per person og per fartøy ikkje bli omsett fangst for meir enn 50 000 kroner. Dette gjeld samla for fangst av kongekrabbe og andre artar.

Krav til bustad

Ungdom som skal delta i fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordninga må vere busett i Finnmark.

Kvittering

Hugs å ta vare på kvitteringa på at du har sendt inn skjemaet. Kvitteringa må være tilgjengeleg og må kunne visast fram ved kontroll.