Stenging av et område på Salangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Salangen i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Salangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 68 grader 51,9 minutter. Øst 017 grader 33,3 minutter.

2.  Nord 68 grader 53,0 minutter. Øst 017 grader 30,8 minutter.

3.  Nord 68 grader 55,4 minutter. Øst 017 grader 39,0 minutter.

4.  Nord 68 grader 54,3 minutter. Øst 017 grader 39,4 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag (pdf, 45.1 kB)

Situasjonskart (pdf, 176.1 kB)

Fangstjournal (pdf, 66.1 kB)

Oppdatert: 03.11.2022