Dispensasjon fra rapporteringskravet

I noen tilfeller kan du som skipper få midlertidig fritak fra rapporteringskravet, såkalt dispensasjon.

Hvem kan få fritak

Du kan få fritak fra elektronisk rapportering på grunn av:

  • Alder 
  • Personlige grunner
  • Tekniske problemer 

Som hovedregel må du sende skriftlig søknad om å få fritak. Klikk på boksene for å lese mer om hva som kan gjelde for deg.

Slik søker du

Dersom du er aktiv fisker født før 1. januar 1955, majoritetseier på fartøy under 15 meter og mener at du ikke kan mestre elektronisk rapporteringssystem, kan du søke om fritak fra rapporteringskravet.

Dersom du fyller vilkårene for fritak, kan du få dispensasjon for resten av tiden du er yrkesaktiv. Det forutsetter at du fortsetter fisket på fartøyet du har søkt dispensasjon fra.

Slik søker du

Du sender søknaden din til oss på Du trenger ikke legge ved dokumentasjon.

Du må oppgi:

  • navnet ditt og fødselsnummer 
  • navn og registreringsmerke på fartøyet 

Du vil få skriftlig svar fra oss så snart søknaden din er ferdig behandlet.

Hvis du på grunn av personlige grunner ikke kan bruke elektronisk rapporteringssystem, kan du søke om fritak fra rapporteringskravet. Dette kan være midlertidig sykdom eller skade, eller varige forhold som lese- eller skrivevansker.

Dersom du fyller vilkårene for fritak på grunn av midlertidig sykdom eller skade, kan du få dispensasjon til du er friskmeldt.

 Dersom du søker fritak på grunn av varige forhold, kan du få dispensasjon for resten av tiden du er yrkesaktiv. Det forutsetter at du fortsetter fisket på fartøyet du har søkt dispensasjon fra.

Slik søker du

Du sender søknaden din til oss på  . Du må legge ved legeerklæring sammen med søknaden.

Du må oppgi:

  • navnet ditt og fødselsnummer

  • navn og registreringsmerke på fartøyet

  • hva du søker om og en konkret begrunnelse om hvorfor du har behov for fritak

Du vil få skriftlig svar fra oss så snart søknaden din er ferdig behandlet.

Hvis du får tekniske problemer som gjør at du ikke kan rapportere, kan du søke om midlertidig fritak. Dette kan være når du allerede har begynt på en fisketur, eller turen er nært forestående.

Slik søker du

Du kontakter oss på telefon 55 23 83 36 eller epost . Du må kort fortelle oss hva som er problemet, og eventuelt få dette bekreftet hos leverandøren din.

Var denne nettsiden nyttig?

Vil du hjelpe oss med å gjøre nettsiden bedre? Vi setter stor pris på om du har noen minutter til å svare på noen få spørsmål. Du er helt anonym.

Ja, jeg vil svare