Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Dispensasjon fra rapporteringskravet

I noen tilfeller kan du som skipper få midlertidig fritak fra rapporteringskravet, såkalt dispensasjon.

Hvem kan få fritak

Du kan få fritak fra elektronisk rapportering på grunn av: 

 • Alder 
 • Personlige grunner
 • Tekniske problemer 

Slik søker du

Som hovedregel må du sende skriftlig søknad om å få fritak. Klikk på boksene for å lese mer om hva som kan gjelde for deg. 

Dersom du er aktiv fisker født før 1. januar 1955, majoritetseier på fartøy under 15 meter og mener at du ikke kan mestre elektronisk rapporteringssystem, kan du søke om fritak fra rapporteringskravet.

Dersom du fyller vilkårene for fritak, kan du få dispensasjon for resten av tiden du er yrkesaktiv. Det forutsetter at du fortsetter fisket på fartøyet du har søkt dispensasjon fra. 

Slik søker du

Du sender søknaden din til oss på Du trenger ikke legge ved dokumentasjon.  

Du må oppgi: 

 • navnet ditt og fødselsnummer 
 • fartøynavn, fiskerimerke og kjenningssignal

Du vil få skriftlig svar fra oss så snart søknaden din er ferdig behandlet. 

Hvis du på grunn av personlige grunner ikke kan bruke elektronisk rapporteringssystem, kan du søke om fritak fra rapporteringskravet. Dette kan være midlertidig sykdom eller skade, eller varige forhold som lese- eller skrivevansker. 

Det er bare forhold som fører til at du er ute av stand til å bruke elektronisk rapporteringssystem som blir vurdert.

 • Fyller du vilkårene for fritak på grunn av midlertidig sykdom eller skade, kan du få dispensasjon til du er friskmeldt. 
 • Søker du fritak på grunn av varige forhold, kan du få dispensasjon for resten av tiden du er yrkesaktiv. Det forutsetter at du fortsetter fisket på fartøyet du har søkt dispensasjon fra. 

Du må være majoritetseier og høvedsmann om bord for å få dispensasjon. Dispensasjonen gjelder bare deg personlig og bare for fartøyet det er søkt om.

Slik søker du

Du sender søknaden din til oss gjennom e-Dialog. Du må legge ved legeerklæring sammen med søknaden. For varige forhold må du legge ved erklæring fra spesialist at du er ute av stand til å bruke elektronisk rapporteringssystem.

Du må også oppgi: 

 • navnet ditt og fødselsnummer 

 • fartøynavn, fiskerimerke og kjenningssignal

 • hva du søker om og en konkret begrunnelse om hvorfor du har behov for fritak  

Du vil få skriftlig svar fra oss så snart søknaden din er ferdig behandlet. 

I noen tilfeller kan en skipper som ikke er majoritetseier likevel få dispensasjon. Det er dersom det er helt nødvendig for fortsatt drift av fartøyet.

Disse vilkårene må være oppfylt:

 • Du må være ansvarshavende om bord på fartøyet.
 • Du må fylle kravene til dispensasjon på grunn av alder eller personlige grunner.
 • Majoritetseier eller rederiet må bekrefte at ingen andre om bord kan bistå med å oppfylle rapporteringskravene, og at det er på grunn av alder eller personlige grunner.

Dersom majoritetseier eller rederiet gjør endringer i mannskapet, må eier eller rederiet melde fra til Fiskeridirektoratet med en gang.

Slik søker du

Du sender søknaden din til oss gjennom e-Dialog eller . Ved innsending av sensitive opplysninger ber vi om at du benytter e-Dialog.

Dersom søknaden krever innsending av erklæring fra spesialist, kan du ettersende denne erklæringen selv til Fiskeridirektoratet.

Du må også oppgi:

 • fullt navn og fødselsnummer på søker
 • fartøynavn, fiskerimerke og kjenningssignal
 • bekreftelse fra majoritetseier eller rederiet om at det er ingen andre som kan bistå med å oppfylle rapporteringskravene som skal være om bord i perioden det søkes dispensasjon
 • dersom det søkes på bakgrunn av personlige grunner må det legges ved erklæring fra spesialist at søker er ute av stand til å bruke elektronisk rapporteringssystem.

Du vil få skriftlig svar fra oss så snart søknaden din er ferdig behandlet.

Hvis du får tekniske problemer som gjør at du ikke kan rapportere, kan du søke om midlertidig fritak. Dette kan være når du allerede har begynt på en fisketur, eller turen er nært forestående.

Slik søker du

Du kontakter oss på telefon 55 23 83 36 eller epost . Du må kort fortelle oss hva som er problemet, og eventuelt få dette bekreftet hos leverandøren din.

Hvem kan ikke få fritak

Dersom du har en dispensasjon som krever bruk av ERS eller Kystfiskeapp må du likevel bruke ERS eller Kystfiskeapp selv om du får innvilget fritak.

Eksempler der du uansett må bruke ERS eller Kystfiskeapp: 

 • du har dispensasjon fra en salgsorganisasjon til å drive kaisalg
 • du har dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk 

Dersom du er omfattet av andre regelverk som krever ERS eller Kystfiskeapp må du følge det regelverket. Da må du likevel bruke ERS eller Kystfiskeapp, avhengig av hva det andre regelverket bestemmer. 

Noen artsreguleringer har også et absolutt krav om ERS. Dette betyr at du ikke kan ha dispensasjon fra ERS og samtidig delta i det aktuelle fisket. Det er derfor viktig at du setter deg nøye inn i artsreguleringene som angår fiskeriet du deltar i.

Lurer du på noe?

E-post: 

Telefon FMC: 55 23 83 36

Var denne nettsiden nyttig?

Vil du hjelpe oss med å gjøre nettsiden bedre? Vi setter stor pris på om du har noen minutter til å svare på noen få spørsmål. Du er helt anonym.

Ja, jeg vil svare