Nyheter

Deltakerforskriften for 2021 er sendt på høring

10.09.2020

Fiskeridirektoratet legger opp til at forskriften vil bli fastsatt i medhold av någjeldende § 21 i deltakerloven. Vi legger til grunn at Nærings- og Fiskeridepartementet på et senere tidspunkt vil komme tilbake at regjeringen i Prop. 137 L (2019-2020) har foreslått å endre deltakerloven § 21.

Avsetningsproblem for kongekrabbe fører til krabbedød

10.09.2020

Det er for tiden problemer med å få avsetning for kongekrabbe. Mye krabbe blir dermed stående usolgt i samleteiner og Kystvakten har konstatert opp mot 60 prosent dødelighet i enkelte samleteiner fordi krabben blir oppbevart lenge.

Lønnsom tobis-sesong

02.09.2020

Årets tobissesong har vært fantastisk. Norske fartøy har levert tobis til mel- og oljeproduksjon til en førstehåndsverdi som overstiger 870 millioner kroner.

Periodevis stenging av kongekrabbefiske

21.08.2020

I perioden 3.- 20. september vil fiske etter kongekrabbe med teiner bli periodevis stengt i ulike områder. Stengingen gjøres av hensyn til Havforskningsinstituttets bestandsestimeringstokt og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt.