Nyheter

Fisket innenfor ferskfiskordningen forsetter

02.12.2020

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N fortsette til og med søndag 20. desember med gjeldende kvotetillegg på 30 %.

Fiske i britiske farvann i 2021

20.11.2020

Storbritannia trer ut av EU 31. desember 2020. Dette vil ha betydning for norske fiskere som har planer om å fiske i britisk sone i 2021, blant annet knyttet til diverse praktiske forhold som tillatelser (lisens) til å fiske i britisk sone og elektronisk rapportering.

Fiskeridirektørens forslag til kvoter i åpen gruppe

16.11.2020

Fiskeridirektoratet har i den senere tid fått mange henvendelser vedrørende torskekvotene nord for 62°N på fartøynivå i åpen gruppe i fiskeridirektørens forslag til regulering for 2021. Norsk totalkvote øker med 20 %, men denne kvoteøkningen gjenspeiles ikke i kvotene på fartøynivå. Hovedforklaringen er redusert overregulering og innføring av alderstillegg for yngre fiskere i åpen gruppe.

Kystverket bekymret for økende bruk av AIS på fiskeredskap

12.11.2020

Det digitale verktøyet AIS blir i økende grad brukt som verktøy for å forebygge at vakene til fiskeredskap blir påkjørt og for å gjøre fiskeredskap lettere å finne igjen. Kystverket er bekymret for at bruken går ut over sjøsikkerheten. Nå vil internasjonalt AIS-regelverk svare på utfordringen ved ny bruk. Endringene vil påvirke norske fiskere.