Nyheter

Offentliggjøring av data om fiskeriaktivitet

01.02.2021

Fiskeridirektoratet offentliggjør nå data om elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy. Offentliggjøring av data knyttet til fiskeriaktivitet er et ledd i å tilgjengeliggjøre miljødata fra fiskerisektoren.

Oppretting av torskekvoter

18.01.2021

Det er oppdaget en inkonsistens i Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N som ble fastsatt 23. desember. Det er ikke entydig sammenheng mellom fartøykvoter og kvoteenheter i forskriften for fartøy på og over 11 meter hjemmelslengde.

Kraftig økning i verdi innenfor pelagisk sektor fra 2019 til 2020

07.01.2021

Norske fiskere har landet pelagisk fisk for over 8 milliarder kroner i 2020. Når en legger til landinger fra utenlandske fartøy er det omsatt pelagisk fisk for 10 milliarder i Norge i 2020.  Dette er en økning på 2 milliarder fra 2019 og den høyeste verdien noensinne.

Nasjonal strategisk risikovurdering for 2021

07.01.2021

Fiskerikontrollen skal være risikostyrt. Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene har vedtatt Nasjonal strategisk risikovurdering for 2021. Dette er det mest sentrale styringsverktøyet for fiskerikontrollen og beskriver risikostyringsmodellen som kontrollmyndighetene skal følge.

Fangstprøvelotteriet

06.01.2021

Fra og med 15. januar 2021 er alle fartøy som rapporterer elektronisk (ERS) pålagt å delta i Havforskningsinstituttets fangstprøvelotteri.

Endringer i gebyrsatser

31.12.2020

Fra 1. januar 2021 er det endringer i gebyrsatsene for søknader om ervervstillatelse for fiskefartøy.

Fiske i EU-sonen og i britisk sone

30.12.2020

Norge har ikke inngått fiskeriavtaler med EU og Storbritannia for 2021. Fra og med 1. januar 2021 kan ikke norske fartøy fiske i britisk sone eller i EU-sonen. På samme vis kan ikke fartøy fra EU og Storbritannia fiske i Norges økonomiske sone.