Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Vi fikk medhold i Vestre Finnmark tingrett

I mai 2022 anmeldte Fiskeridirektoratet en ansatt fra et fiskemottak, for seksuell trakassering og utilbørlig adferd overfor to av våre inspektører. Nå har vi fått medhold i retten.

Hendelsene fant sted over flere dager ved kontroll under torskeoffensiven i mars 2022. Forelegg utstedt av politiet ble ikke vedtatt, og saken gikk i Vestre Finnmark tingrett onsdag 22.mars 2023.

-Fiskeridirektoratet er fornøyd med å ha fått medhold i at våre inspektører ikke skal måtte tåle slik oppførsel under utøvelse av jobben sin. Dommen er godt skrevet og helt i tråd med de som vi drøftet da vi skulle anmelde forholdet, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Retten sin vurdering

Det er gjort en konkret vurdering på at uttalelsene regnes som utilbørlig adferd som har forulempet en offentlig tjenestemann under utføring av tjeneste, jf straffeloven § 156 2.ledd.

Uttalelsene som tiltalte er dømt for er blant annet «Du må slutte å la deg distrahere av damen. Dette må dere ta på privaten», og «kanskje dere skal hoppe om bord, så de kan få litt bedre fangst, de har jo klaget på at de får så lite fisk».

Grensen for hva som er akseptable sexistiske utsagn har på få år endret seg mye. Det som man tidligere aksepterte, under synsvinkelen om at «sånn er det, og det må man tåle» er i dag ikke akseptabelt.  

Når de påtalte uttalelsene vurderes i lys av dagens moraloppfatning, vurderer retten disse utsagnene som utilbørlig ut ifra ordlyden i bestemmelsen.

-Retten har ikke vært i tvil om at utsagnene er rettet mot inspektørene fordi de er kvinner, og at de var uttalt med et sexistisk formål, sier seniorrådgiver Anne Tove Sivertsen ved seksjon kriminalitetsforebygging i Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 03.04.2023