Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Unngå kontakt med hvithvalen i Oslofjorden

Hvithvalen kjent som «Hvaldimir» oppholder seg nå i indre Oslofjord. Det betyr at den er kommet til et svært tett befolket område, og risikoen for at hvalen kan bli skadet på grunn av menneskelig kontakt er dermed blitt vesentlig større.

Det er Fiskeridirektoratet som har forvaltningsansvaret for sjøpattedyr i Norge. Hvithvaler, også kalt belugaer, er fredede dyr her i landet og folk skal unngå å forstyrre ville dyr.

Hold god avstand

- Selv om hvalen er tam og vant til å omgås mennesker er det viktig at folk holder avstand og lar den være i fred. Vi oppfordrer spesielt folk i båter til å holde god avstand for å unngå at hvalen blir skadet eller i verste fall drept av båttrafikk, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Hvithvalen dukket opp i Måsøy kommune i april 2019 og har siden vært på reise langs norskekysten med større eller mindre stopp underveis. Den har en tendens til å oppholde seg ved oppdrettsanlegg hvor den har kunnet fange fisk som beiter på overskuddsfôr.

- Så langt har det kun vært mindre hendelser hvor hvalen har fått mindre skader først og fremst av kontakt med båter. Når den nå er kommet til indre Oslofjord hvor befolkningstettheten er mye større og hvor det finnes langt flere fritidsbåter samlet på et lite område, er risikoen for skade eller i verste fall død mye større, sier Bakke-Jensen.

Frittlevende dyr

Siden hvalen dukket opp har det vært flere henvendelser fra ulike organisasjoner og kommersielle interesser som enten vil fange hvalen og stenge den inne i en fjord, eller fange den og holde den i fangenskap i akvarier. Fiskeridirektoratet har avvist alle slike henvendelser.

- Vi har hele tiden kommunisert at den aktuelle hvalen er et frittlevende dyr og vi ser ikke noen grunn til å fange den og putte den bak sperringer. Men når den nå er i mer utsatt område og tilgangen på mat kan være begrenset vil vi vurdere ulike tiltak. Men det er det for tidlig å si noe konkret om ennå, sier Bakke-Jensen.

Fiskeridirektoratet vil følge med på bevegelsene til hvalen og håper den vil snu når den når enden av Oslofjorden.

- Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste vil tidvis være i området i forbindelse med andre oppgaver og kan kontaktes ved behov, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Oppdatert: 24.05.2023