Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Skadd kongekrabbe vil kunne føre til overfiske

I det kvoteregulerte området øst for Nordkapp er det tillatt med 10 prosent skadd hannkrabbe i fangstene av kongekrabbe. Så langt i år er andelen over 20 prosent, noe som vil kunne føre til overfiske av kvoten og reduserte kvoter neste år.

I mange tilfeller vil den skadde krabben være levedyktig, og fiskerne skal da sette krabbene som overstiger bifangstregelen ut i sjøen igjen.  Det er likevel adgang til å levere 10 prosent skadd krabbe sammen med den lytefrie krabben uten at denne blir avregnet den enkelte fartøykvoten. Inntil i fjor lå andelen skadd krabbe på ønsket nivå.

Vederlag gir lønnsomhet

Ved levering av mer enn 10 prosent skadd krabbe vil fangstverdien bli inndratt av salgslaget. Fiskerne vil imidlertid kunne få et ilandføringsvederlag, og ettersom prisen er høy, vil dette gi insitament til å levere mer skadd krabbe enn de tillatte 10 prosent. Så langt i år viser fangstdata at andelen skadd krabbe levert til mottak er på 22 prosent, det er mer enn dobbelt så stor prosentandel som på denne tiden i fjor

Fangstdata viser at det er et relativt lite antall fartøy som mer eller mindre systematisk leverer mer skadd krabbe enn den tillatte prosenten.

– Fiskeridirektoratet oppfordrer fiskerne til å avklare klassifiseringen av krabben med kjøperne og sortere slik at de tillatte andelene etterleves. Dersom adferden ikke endres når fisket kommer i gang igjen, vil vi måtte vurdere mer inngripende tiltak, sier divisjonsdirektør for forvaltning i Fiskeridirektoratet, Jon-Erik Henriksen.

Kan bety redusert kvote

Denne trenden betyr at det trolig vil bli bragt på land langt flere kongekrabber i det kvoteregulerte området enn årets fastsatte totalkvote.

– Hvis denne trenden fortsetter, vil kvoten for 2023 overfiskes betydelig. Dette vil kunne redusere neste års totalkvote og fartøykvoten vil bli lavere for alle med deltakeradgang, noe som vil redusere fangstverdien for alle neste år. Den skadde krabben som landes i år har vesentlig lavere pris, slik at den økonomiske gevinsten ikke er i nærheten av å veie opp for neste års tap, sier Henriksen.

Relativt få

Reduksjonen i verdi vil forsterkes ytterligere som følge av at myndighetene da må sette av en økt andel av totalkvoten til fiske av skadd krabbe. Dette vil ytterligere redusere fartøykvotene for alle.

– De fleste fartøyene som fisker kongekrabbe i det kvoteregulerte området har så langt holdt seg til om lag 10 prosent skadd krabbe. Vi risikerer dermed at adferden til relativt få fiskere vil få negative konsekvenser for alle kongekrabbefiskerne, sier Henriksen.

Oppdatert: 30.05.2023