Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Resultater fra prøvetaking på rekefelt

Fiskeridirektoratet har torsdag 6. juli gjennomført prøvetaking på 5 rekefelt, som ble stengt på Helgeland for om lag tre uker siden. Med bakgrunn i reker langt under minstemålet.

Nå viser målingene at stengingen har gitt ønsket resultat, om at alle feltene har en innblanding av undermålsreker som er under stengekravet på maks 10% i antall reker under minstemål.

Det betyr at det er betydelig mindre med reke under minstemål i fangstene. I tillegg er det nå langt større fangster på feltene.

Gåsværfjoden: økning med en faktor 2,0

Holandsfjorden: økning med en faktor 1,4

Skardsfjorden: økning med en faktor 1,3

Sørfjorden: økning med en faktor 3,3

Meløyfjorden: økning med en faktor 1,1

- Dette er et klart tegn på at det har skjedd endringer på områdene i løpet av tiden som har gått, sier Tor Johansen seniorrådgiver i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Alle feltene vil bli åpnet for fiske i løpet av dagen.

Samarbeid med fagmiljøene

Vi har diskutert de nye målingene med fagmiljøene hos Havforskningsinstituttet, som jobber med reker.

-De svarer at det er lite trolig at rekene har vokst betydelig i løpet av de tre ukene som har gått. Noe har de nok vokst, men noe stort byks i lengde på de minste rekene forventes først til høsten, sier Johansen.

-Havforskningsinstituttet mener derimot at det er svært trolig er at ulike årsklasser av reke, som da har ulik lengde, kan ha flyttet seg både inn og ut av områdene, og/eller opp og ned i vannmassene, fortsetter Johansen.

Når et rekefelt blir stående noen uker uten at det fiskes på, kan rekene bevege seg, og det kan derfor bli store endringer i størrelsessammensetningen.

Oppdatert: 07.07.2023