Resultater fra prøvetaking på rekefelt

Fiskeridirektoratet har torsdag 6. juli gjennomført prøvetaking på 5 rekefelt, som ble stengt på Helgeland for om lag tre uker siden. Med bakgrunn i reker langt under minstemålet.

Nå viser målingene at stengingen har gitt ønsket resultat, om at alle feltene har en innblanding av undermålsreker som er under stengekravet på maks 10% i antall reker under minstemål.

Det betyr at det er betydelig mindre med reke under minstemål i fangstene. I tillegg er det nå langt større fangster på feltene.

Gåsværfjoden: økning med en faktor 2,0

Holandsfjorden: økning med en faktor 1,4

Skardsfjorden: økning med en faktor 1,3

Sørfjorden: økning med en faktor 3,3

Meløyfjorden: økning med en faktor 1,1

- Dette er et klart tegn på at det har skjedd endringer på områdene i løpet av tiden som har gått, sier Tor Johansen seniorrådgiver i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Alle feltene vil bli åpnet for fiske i løpet av dagen.

Samarbeid med fagmiljøene

Vi har diskutert de nye målingene med fagmiljøene hos Havforskningsinstituttet, som jobber med reker.

-De svarer at det er lite trolig at rekene har vokst betydelig i løpet av de tre ukene som har gått. Noe har de nok vokst, men noe stort byks i lengde på de minste rekene forventes først til høsten, sier Johansen.

-Havforskningsinstituttet mener derimot at det er svært trolig er at ulike årsklasser av reke, som da har ulik lengde, kan ha flyttet seg både inn og ut av områdene, og/eller opp og ned i vannmassene, fortsetter Johansen.

Når et rekefelt blir stående noen uker uten at det fiskes på, kan rekene bevege seg, og det kan derfor bli store endringer i størrelsessammensetningen.

Oppdatert: 07.07.2023