Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nye reguleringer i fisket etter kveite

Utvidet fredning i gyteperioden, økt minstemål, nye redskapsbegrensninger og rapporteringskrav er blant reguleringene som trådte i kraft 1. juni 2023.

Kveitebestanden synes å ha hatt en positiv utvikling med god rekruttering i nord, men grunnet økt fangstinnsats i fisket er det nå innført nye reguleringer. I sør har bestandssituasjonen vært svak over lang tid, noe som innebærer at det her er behov for gjenoppbygging.

Redskapsbegrensninger

For å unngå lokal nedfisking av bestanden, er det innført redskapsbegrensninger pr. fartøy i fisket etter kveite. I linefisket etter kveite gjelder det nå en begrensning på maksimalt 1200 krok og 15 000 meter samlet lengde pr. døgn. Ved fiske med garn etter kveite gjelder det en begrensning på 150 garn (á 27,5 meter) pr. fartøy.

Det er samtidig innført krav om innrapportering av faststående redskaper i fisket etter kveite. Dette gjelder også innenfor fjordlinjene, og rapporteringskravet omfatter blant annet posisjoner og antall meter garn i de enkelte lenkene og/eller antall krok i de enkelte settene.

Totalfredning

Gytefredningen for kveite i perioden f.o.m. 20. desember t.o.m. 31. mars er nå utvidet til å gjelde alle redskaper i hele landet, tilsvarende det som tidligere har vært gjeldende i sør. Dette innebærer at det heller ikke er tillatt å fiske kveite med stang eller håndsnøre i fredningsperioden.

Ved fiske med garn og liner vil det i fredningsperioden være adgang til å ha inntil 1 % bifangst pr. uke, men ikke mer enn 0,5 % bifangst regnet over hele perioden. Bifangstadgangen gjelder kun kveite som ikke er levedyktig når den kommer om bord, all levedyktig fangst av kveite i fredningsperioden skal straks slippes på sjøen.

Nytt minstemål

Minstemålet for kveite er økt fra 80 til 84 cm, som tilsvarer kveite på ca. 7 kg. Dette skal bidra til å sikre rekrutteringen og en bedre utnyttelse av fiskens vekstpotensial. Det økte minstemålet gjelder for både yrkes- og rekreasjonsfisket.

Røktingskravet for garn og liner i fisket etter kveite (og breiflabb) er også endret, fra tidligere minst hver tredje dag til at røktingskravet nå er satt til minst hver fjerde dag. Dette for å tilrettelegge for en mer rasjonell drift.

Fiskeridirektoratet vil i 2024 gjennomføre en ny høring hvor det vil bli vurdert reguleringer i fritids- og turistfisket etter kveite.

Alle reguleringene for fiske etter kveite er tekniske reguleringer som inngår i høstingsforskriften.

Oppdatert: 06.06.2023