Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Meldingsnummer (RN) for melding om havneanløp skal på landings- og sluttseddel

Den 1. mars 2020 ble det tatt inn et nytt krav i landingsforskriften om å oppgi meldingsnummeret som identifiserer melding om havneanløp (POR) på landings- og sluttseddel. Salgslagene legger nå til rette for at nummeret kan oppgis på seddel fra 15. mai 2023.

I mars 2020 ble det tatt inn flere nye krav i landingsforskriften om ytterligere opplysninger om den som lander og mottaker/kjøper på seddel. Det har vært en pågående prosess siden for å kunne oppgi og motta de nye seddelopplysningene. Krav til føring av meldingsnummer (RN) på seddel er det nest siste kravet som innføres.

Det står i landingsforskriften § 11 andre ledd at den som lander skal oppgi meldingsnummer RN på melding om havneanløp (POR-melding) på den seddel fangsten gjelder, jf. ERS-forskriften § 13. Salgslagene vil innen 15. mai ta inn et nytt felt på landings- og sluttsedlene for å kunne oppgi dette nummeret.

Trinnvis implementering

Feltet skal være synlig for begge parter ved signering av seddel. Salgslaget har tilgang til dataene og kan legge til rette for automatiserte prosesser.

Fiskeridirektoratet legger opp til en trinnvis implementering. I første omgang gis den som lander mulighet til å få registrert opplysningen på seddel. Vi vil kun validere format, og ikke avvise sedler som mangler meldingsnummeret. Etter en innkjøringsperiode, vil vi i mottaket hos oss slå på ytterligere validering av sedler på bakgrunn av manglende utfylling av dette feltet.

Bedre utnyttelse

Selv om vi ikke avviser sedler uten dette meldingsnummeret med en gang, oppfordrer vi alle om å ta i bruk muligheten til å oppgi opplysningen fra start. Dette vil bidra til at seddeldata sammen med ERS data kan utnyttes bedre til både forsknings- og forvaltningsformål.

Det vil bli sendt ut informasjon i god tid før vi starter opp full validering.

Ved spørsmål, ta kontakt med ditt salgslag eller Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 13.04.2023