Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Innføring av tiltak for vern av kysttorsk og havdeling

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre tiltak for styrket vern av kysttorsk og havdeling for alle fartøy over 21 meter som fisker etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62° N.

For detaljert informasjon om tiltakene, se Nærings- og fiskeridepartementets pressemelding.

Tiltakene gjøres gjeldende fra og med 26. mai 2023. 

Nye bifangstbestemmelser:

I forbindelse med innføringen av tiltakene innføres det også nye bifangstbestemmelser for de aktuelle fartøygrupper. Ved fiske med konvensjonelle redskap etter andre arter enn torsk, hyse og sei innenfor de nye forbudslinjene, vil det bli tillat å ha maksimalt 20 % samlet bifangst av torsk, hyse og sei i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

I de områder hvor forbudet kun gjelder torsk, vil det bli tillatt å ha maksimalt 20 % bifangst av torsk. Innenfor fjordlinjene vil det fremdeles kun være tillat å ha maksimalt 5 % bifangst av torsk.

Kartvisninger av tiltak for fartøy 

Fullstendig kartvisning av tiltak for fartøy (Yggdrasil)
 

Kartet viser informasjon om tiltak for fartøy mellom 21 og 27,9 meter. 

 

Kartet viser informasjon om tiltak for fartøy over 28 meter. 

 

Oppdatert: 23.05.2023