Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Avkortning av kvote

Avkortning av kvote er en mulig sanksjon i tilfeller hvor fangst forsettlig eller uaktsomt er dumpet eller på annen måte drept ned.

Hjemmelen fremgår av ulike forskrifter om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild, makrell, lodde, sild sør for 62°N, kolmule, øyepål og tobis.