Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Klagesaker behandlet av Nærings- og fiskeridepartementet 2020

Kontakt: Rune Løvås

Klagesaker behandlet av Nærings- og fiskeridepartementet 2020
Nr. År Saksnr. - fdir Klager - fartøy Innhold - stikkord Vedtaksdato Resultat

1

2020

19/10012

Ocean Venture AS - «Prowess»

Tildeling av snøkrabbetillatelse

14.01.2020

Vedtak opprettholdt

 

2

2020

19/4276

Knester AS - «Knester»

Endring i eiersammensetningen. Aktivitetskravet - Deltakerloven § 6

 

06.03.2020

Klage tatt til følge

3

2020

19/17727

Asbjørn Selsbane AS

«Stødig»

Tilfredsstillende driftsgrunnlag - Deltakerloven § 7 første ledd

23.03.2020

Klage tatt til følge

 

 

4

2020

19/12019

Berg Fiskeriselskap AS - nybygg

Tildeling avgrenset rødåtetillatelse kategori 2

16.04.2020

Returnert Fiskeridirektoratet for fornyet behandling

 

5

2020

19/11927

Nordnes AS - «Nordbas»

Tildeling avgrenset rødåtetillatelse kategori 2

16.04.2020

Returnert Fiskeridirektoratet for fornyet behandling

 

6

2020

20/1664

Polargodt AS - «Moholmen»

Bruk av fartøy unntatt kondemnering i fangst av vågehval

30.06.2020

Klage tatt til følge*

 

7

2020

20/7044

Kolbjørn Ervik & Sønner AS - «Svanaug Elise»

Tidsbegrenset ervervstillatelse i forbindelse med generasjonsskifte

18.08.2020

Vedtak opprettholdt

 

 

* Klagen tatt til følge etter forskriftsendring