Rune Løvås

E-post:

Avdeling: Klagesaksenheten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Leder av Klagesaksenheten i Fiskeridirektoratet.

Behandler klager som tidligere tillå Fiskeridirektoratet sentralt etter vedtak fattet av regionkontorene i førsteinstans - innenfor havressursloven, deltakerloven, akvakulturloven, fiskerpensjonsloven og forvaltnings- og offentlighetsloven.