Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Forsøk med sollerist av plast montert i seksjon av diamantmasker

Arbeidet med mer bruk av selektive fiskeredskap har hatt høy prioritet i Norge i flere år, og spesielt har områdene Nordsjøen og Skagerrak hatt høy fokus de siste årene for å sikre et bedre beskatningsmønster for bunnfisk og skalldyr. 

Utkast av småreker fra disse områdene ble satt på dagsorden i 2014, og siden da er det iverksatt flere tiltak for å bedre forvaltningen mot et bedre og mer bærekraftig rekefiske i disse områdene.

Bruk av selektive innretninger har hatt høy fokus og en har nå kommet frem til løsninger som lett kan anvendes om bord i de fleste reketrålerne. Konklusjon fra denne rapporten tilsier at bruk av dette ristkonseptet er et godt verktøy med tanke på utsortering av småreker med dertil reduksjon av utkast av reker under minstemål.  

Utvikling og funksjonstester har pågått siden 2014, og det har siden da blitt utført flere forsøk med å utvikle effektive og funksjonelle sorteringsristkonsept. Detaljutforming av hver av disse sorteringsristsystemene finnes i egne rapporter.

Denne rapporten er fra siste funksjonstest med bruk av smårekerist (sollerist) om bord i reketråleren «Eli R» fra Hvaler.

Øvrige rapporter kan du få hvis du henvender til utviklingsseksjonen .

Oppdatert: 12.10.2017