Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen 2023

Dato
Område
Statistikk
Periode
Status
05.01.23 Fiske/fangst Fiskefartøy 2022 Foreløpig
05.01.23 Fiske/fangst Fiskermanntallet 2022 Foreløpig
05.01.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. år 2022 Foreløpig
05.01.23 Fiske/fangst Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) 2022 Foreløpig
12.01.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-des 2022 Foreløpig
19.01.23 Akvakultur Biomassestatistikk jul-des 2022 Foreløpig
26.01.23 Akvakultur Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12. 2022 Endelig
09.02.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan 2023 Foreløpig
23.02.23 Akvakultur Biomassestatistikk aug 2022-jan 2023 Foreløpig
09.03.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-feb 2023 Foreløpig
23.03.23 Akvakultur Biomassestatistikk sep 2022-feb 2023 Foreløpig
13.04.23 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-mar 2023 Foreløpig
20.04.23 Akvakultur Biomassestatistikk okt 2022-mar 2023 Foreløpig