Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen 2022

Dato
Område
Statistikk
Periode
Status
06.01.22 Fiske/fangst Fiskefartøy 2021 Foreløpig
06.01.22 Fiske/fangst Fiskermanntallet 2021 Foreløpig
06.01.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. år 2021 Foreløpig
06.01.22 Fiske/fangs Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) 2021 Foreløpig
13.01.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-des 2021 Foreløpig
20.01.22 Akvakultur Biomassestatistikk jul-des 2021 Foreløpig
27.01.22 Akvakultur Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12. 2021 Endelig
02.02.22 Fiske/fangst Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2020 Endelig
10.02.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan 2022 Foreløpig
17.02.22 Akvakultur Biomassestatistikk aug 2021-jan 2022 Foreløpig
03.03.22 Fiske/fangst Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger 2021 Foreløpig
10.03.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-feb 2022 Foreløpig
17.03.22 Akvakultur Biomassestatistikk sep 2021-feb 2022 Foreløpig
24.03.22 Fiske/fangst Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2021 Publikasjon
21.04.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-mar 2022 Foreløpig
21.04.22 Akvakultur Biomassestatistikk okt 2021-mar 2022 Foreløpig
         
   

Publisert tidligere i 2022: