Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen 2022

Dato
Område
Statistikk
Periode
Status
06.10.22 Fiske/fangst Fangststatistikk 2021 Endelig
06.10.22 Fiske/fangst Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) 2021 Endelig
06.10.22 Fiske/fangst Fiskarmanntallet 2021 Endelig
06.10.22 Fiske/fangst Fiskefartøy 2021 Endelig
13.10.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-sep 2022 Foreløpig
13.10.22 Akvakultur Statistikk for akvakultur 2021 Endelig
20.10.22 Akvakultur Biomassestatistikk apr-sep 2022 Foreløpig
10.11.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-okt 2022 Foreløpig
17.11.22 Akvakultur Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret 2021 Publikasjon
17.11.22 Akvakultur Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret 2021 Endelig
17.11.22 Fiske/fangst Totalbestand og gytebestand 2022 Endelig
24.11.22 Akvakultur Biomassestatistikk mai-okt 2022 Foreløpig
08.12.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-nov 2022 Foreløpig
20.12.22 Akvakultur Biomassestatistikk jun-nov 2022 Foreløpig
         
   

Publisert tidligere i 2022:

   
06.01.22 Fiske/fangst Fiskefartøy 2021 Foreløpig
06.01.22 Fiske/fangst Fiskermanntallet 2021 Foreløpig
06.01.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. år 2021 Foreløpig
06.01.22 Fiske/fangs Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) 2021 Foreløpig
13.01.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-des 2021 Foreløpig
20.01.22 Akvakultur Biomassestatistikk jul-des 2021 Foreløpig
27.01.22 Akvakultur Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12. 2021 Endelig
02.02.22 Fiske/fangst Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2020 Endelig
10.02.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan 2022 Foreløpig
17.02.22 Akvakultur Biomassestatistikk aug 2021-jan 2022 Foreløpig
03.03.22 Fiske/fangst Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger 2021 Foreløpig
10.03.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-feb 2022 Foreløpig
17.03.22 Akvakultur Biomassestatistikk sep 2021-feb 2022 Foreløpig
24.03.22 Fiske/fangst Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2021 Publikasjon
21.04.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-mar 2022 Foreløpig
21.04.22 Akvakultur Biomassestatistikk okt 2021-mar 2022 Foreløpig
12.05.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-apr 2022 Foreløpig
12.05.22 Fiske/fangst Populasjonen i Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2021 Endelig
19.05.22 Akvakultur Biomassestatistikk nov 2021-apr 2022 Foreløpig
25.05.22 Akvakultur Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2021 Publikasjon
25.05.22 Akvakultur Statistikk for akvakultur 2021 Foreløpig
09.06.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-mai 2022 Foreløpig
30.06.22 Akvakultur Biomassestatistikk des 2021-mai 2022 Foreløpig
14.07.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-jun 2022 Foreløpig
21.07.22 Akvakultur Biomassestatistikk jan-jun 2022 Foreløpig
11.08.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-jul 2022 Foreløpig
18.08.22 Akvakultur Biomassestatistikk feb-jul 2022 Foreløpig
08.09.22 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-aug 2022 Foreløpig
22.09.22 Akvakultur Biomassestatistikk mar-aug 2022 Foreløpig