Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato

Område

Statistikktype

Oppdaterings-periode

Status

07.01.21

Fiske/fangst

Fiskefartøy

2020

Foreløpig

07.01.21

Fiske/fangst

Fiskermanntallet

2020

Foreløpig

07.01.21

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. år

2020

Foreløpig

14.01.21

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan-des 2020

Foreløpig

21.01.21

Akvakultur

Biomassestatistikk

jul-des 2020

Foreløpig

28.01.21

Akvakultur

Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12.

2020

Endelig

11.02.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan 2021 Foreløpig
18.02.21 Akvakultur Biomassestatistikk aug 2020-jan 2021 Foreløpig
25.02.21 Fiske/fangst Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) 2020 Foreløpig
04.03.21 Fiske/fangst Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger 2020 Foreløpig
11.03.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-feb 2021 Foreløpig
18.03.21 Akvakultur Biomassestatistikk sep 2020-feb 2021 Foreløpig
25.03.21 Fiske/fangst Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2020 Publikasjon
08.04.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-mar 2021 Foreløpig
15.04.21 Akvakultur Biomassestatistikk okt 2020 - mar 2021 Foreløpig
         
   

Publisert tidligere i 2021: