Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato

Område

Statistikktype

Oppdaterings-periode

Status

08.04.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan - mar 2021 Foreløpig
15.04.21 Akvakultur Biomassestatistikk okt 2020 - mar 2021 Foreløpig
06.05.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan - apr 2021 Foreløpig
20.05.21 Fiske/fangst Populasjonen i Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 2020 Endelig
20.05.21 Akvakultur Biomassestatistikk nov 2020 - apr 2021 Foreløpig
27.05.21 Akvakultur Statistikk for akvakultur 2020 Foreløpig
27.05.21 Akvakultur Statistikk for akvakultur 2020 Publikasjon (utgår)
10.06.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-mai 2021 Foreløpig
01.07.21 Akvakultur Biomassestatistikk des 2020-mai 2021 Foreløpig
08.07.21 Akvakultur Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2020 Foreløpig
08.07.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan-jun 2021 Foreløpig
15.07.21 Akvakultur Biomassestatistikk jan-jun 2021 Foreløpig
         
   

Publisert tidligere i 2021:

   

07.01.21

Fiske/fangst

Fiskefartøy

2020

Foreløpig

07.01.21

Fiske/fangst

Fiskermanntallet

2020

Foreløpig

07.01.21

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. år

2020

Foreløpig

14.01.21

Fiske/fangst

Fangststatistikk pr. landingsmåned

jan - des 2020

Foreløpig

21.01.21

Akvakultur

Biomassestatistikk

jul - des 2020

Foreløpig

28.01.21

Akvakultur

Antall akvakulturtillatelser pr. 31.12.

2020

Endelig

11.02.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan 2021 Foreløpig
18.02.21 Akvakultur Biomassestatistikk aug 2020 - jan 2021 Foreløpig
25.02.21 Fiske/fangst Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt) 2020 Foreløpig
04.03.21 Fiske/fangst Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger 2020 Foreløpig
11.03.21 Fiske/fangst Fangststatistikk pr. landingsmåned jan - feb 2021 Foreløpig
18.03.21 Akvakultur Biomassestatistikk sep 2020 - feb 2021 Foreløpig
25.03.21 Fiske/fangst Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2020 Publikasjon