Statistikkalenderen

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen 2023

Dato
Område
Statistikk
Statistikktype
09.11.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-okt 2023
Forvaltning
16.11.23AkvakulturLønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret
Endelige tall for 2022
Offisiell
16.11.23Fiske/fangstFiskebestandar
Endelige tall for 2023
Offisiell
20.11.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for mai-okt 2023
Forvaltning
14.12.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-nov 2023
Forvaltning
20.12.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for jun-nov 2023
Forvaltning
2024 
04.01.24Fiske/fangstFiskefartøy
Foreløpige tall for 2023
Offisiell
04.01.24Fiske/fangstFiskarmanntallet
Foreløpige tal for 2023
Offisiell
04.01.24Fiske/fangstFisketillatelser
Foreløpige tall for 2023
Offisiell
04.01.24Fiske/fangstFiske og fangst
Foreløpige tall for 2023
Offisiell
04.01.24Fiske/fangstDen aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt)
Foreløpige tall for 2023
Offisiell
11.01.24Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-des 2022
Forvaltning
20.01.24AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for jul-des 2022
Forvaltning
25.01.24AkvakulturAntall akvakulturtillatelser pr. 31.12.
Endelige tall for 2022
Offisiell
08.02.24Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan 2024
Forvaltning
20.02.24AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for aug 2023-jan 2024
Forvaltning
07.03.24Fiske/fangstLønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten
Endelige tall for 2022
Offisiell
14.03.24Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-feb 2024
Forvaltning
20.03.24AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for sep 2023-feb 2024
Forvaltning
    
Tidligere publiseringer i 2023: 
05.01.23Fiske/fangstFiskefartøy
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
05.01.23Fiske/fangstFiskermanntallet
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
05.01.23Fiske/fangstFiske og fangst
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
05.01.23Fiske/fangstDen aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt)
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
12.01.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-des 2022
Forvaltning
19.01.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for jul-des 2022
Forvaltning
26.01.23AkvakulturAntall akvakulturtillatelser pr. 31.12.
Endelige tall for 2022
Offisiell
09.02.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan 2023
Forvaltning
23.02.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for aug 2022-jan 2023
Forvaltning
09.03.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-feb 2023
Forvaltning
23.03.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for sep 2022-feb 2023
Forvaltning
13.04.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-mar 2023

Forvaltning

13.04.23Fiske/fangstØkonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria
Foreløpige tall for 2022

Offisiell/Forvaltning

20.04.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for okt 2022-mar 2023
Forvaltning
11.05.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-apr 2023
Forvaltning
11.05.23Fiske/fangstPopulasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten
Endelige tall for 2022
Offisiell
23.05.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for nov 2022-apr 2023
Forvaltning
25.05.23AkvakulturNøkkeltall fra norsk havbruksnæring
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
25.05.23AkvakulturStatistikk for akvakultur
Foreløpige tall for 2022
Offisiell
08.06.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-mai 2023
Forvaltning
22.06.23Fiske/fangstFiske og fangst
Endelige tall for 2022
Offisiell
22.06.23Fiske/fangstFiskefartøy
Endelige tall for 2022
Offisiell
22.06.23Fiske/fangstFiskere
Endelige tall for 2022
Offisiell
22.06.23Fiske/fangstFisketillatelser
Endelige tall for 2022
Offisiell
22.06.23Fiske/fangstDen aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt)
Endelige tall for 2022
Offisiell
29.06.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for des 2022-mai 2023
Forvaltning
13.07.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-jun 2023
Forvaltning
20.07.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for jan-jun 2023
Forvaltning
17.08.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for feb-jul 2023
Forvaltning
14.09.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-aug 2023
Forvaltning
21.09.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for mar-aug 2023
Forvaltning
12.10.23Fiske/fangstFiske og fangst pr. landingsmåned
Foreløpige tall for jan-sep 2023
Forvaltning
12.10.23AkvakulturStatistikk for akvakultur
Endelige tall for 2022
Offisiell
20.10.23AkvakulturBiomassestatistikk
Foreløpige tall for apr-sep 2023
Forvaltning