Skjul søk

Rømming på Frøya

29.05.2019

Fiskeridirektoratet mottok natt til onsdag melding om rømming av oppdrettslaks fra Salmar AS sin slaktemerd Nordskag på Frøya. Det ble rapportert om en cirka 8 meter lang rift i nota.

Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge?

29.05.2019

Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder.

13 000 tonn laks død i nord

24.05.2019

Grovt anslått er nå 13 000 tonn, eller rundt 7,5 millioner oppdrettslaks død som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Troms. Det er siste døgn ikke meldt om dødelighet ved nye anlegg.

Uten en tråd...

24.05.2019

Noe så enkelt som en bomullstråd fremstår som kanskje det viktigste verktøyet for å gi hummer og krabbe friheten tilbake fra teiner som er mistet eller står igjen og som fortsetter å fiske.

11 600 tonn død laks i nord

22.05.2019

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at rundt 11 600 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

Husk å melde tap av blåkveitegarn

22.05.2019

Starten for blåkveitefiske gikk denne uken, med stadig økende interesse. Erfaring viser at både garn- og linefiske etter blåkveite kan være utfordrende, selv for en erfaren fisker. Garnfiske etter blåkveite er også svært utfordrende med hensyn til «spøkelsesfiske». Det er derfor viktig at eventuelle tap av redskap meldes til Kystvaktsentralen (Tlf 07611).

10 000 tonn død laks til nå

21.05.2019

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10 000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2019

20.05.2019

Direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter største lengde startet 20. mai kl 00:00. Fisket er delt inn i to perioder. Andre periode starter mandag 5. august. Fartøy kan delta i begge perioder.