Yngve Larsen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: sjøtjenesten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

inspektør om bord på ordinære og leide fiskefartøy og på hurtigbåt, overvåker og kontrollerer fartøy (i norsk økonomisk sone, norsk territorialfarvann og i fiskevernsonen rundt Svalbard) som deltar på hvitfisk-, pelagisk-, semipelagisk-, industri-, reke- og snøkrabbefiske, i korte trekk kontrollerer inspektør fangstsammensetningen og innblanding av undermålsfangst, registrerer andre fartøys aktivitet, samt påser at gjeldende forskrifter i forbindelse med fiske og fangst blir overholdt