Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Trond Bakken

E-post:

Divisjon: Tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: Fiskerikontroll og veiledning

Seksjon: Sjøtjenesten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Førsteinspektør

Inspektør på fiskeridirektoratets hurtigbåter og om bord på ordinære og leide fiskefartøy, overvåker og kontrollerer fartøy i NØS, norsk territorialfarvann og i fiskevernsonen rundt Svalbard, kontroll av fangstsammensetningen og innblanding av undermålsfangst, registrering andre fartøys aktivitet, samt påse at gjeldende lover og forskrifter blir overholdt. Opplæring og oppfølging av inspektører i Sjøtjenesten, underviser på kurs hos KV.