Trond Bakken

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: sjøtjenesten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

inspektør på fiskeridirektoratets hurtigbåter og om bord på ordinære og leide fiskefartøy, overvåker og kontrollerer fartøy i NØS, norsk territorialfarvann og i fiskevernsonen rundt Svalbard, kontroll av fangstsammensetningen og innblanding av undermålsfangst, registrering andre fartøys aktivitet, samt påse at gjeldende lover og forskrifter blir overholdt, opplæring og oppfølging av inspektører i Sjøtjenesten, underviser på kurs hos KV, medlem i faggruppen for operativ kontroll