Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ståle Hansen

E-post:

Divisjon: Tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: Sjøtjenesten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Sjøtjenestens koordinator på marin forsøpling og redskapsopprydding. Inspektør om bord på fiskeridirektoratets hurtigbåter, med hovedfokus på kystnær fiskeriaktivitet. Kontroll av fangstsammensetningen og innblanding av undermålsfangst, registrering andre fartøys aktivitet, samt påse at gjeldendelover og forskrifter blir overholdt.