Christian Roll Valen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: sjøtjenesten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Koordinering av inspeksjoner på sjø, plasseringa av inspektører på ordinære fiskefartøy, systematisering og analyse av fangstdata, stenging, åpning/stenging av fiskefelt, rapportering om sjøtjenestens aktivitet (ukes- og årsrapporter) og fangstdata fra fiskefelt. Leie av fartøy. Deltager i faggruppen ORV, tipsbehandling, superbruker av GIS, Barentswatch, ArcGIS pro og Time Zero.