Christian Roll Valen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Avdeling: sjøtjenesten

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Koordinering av inspeksjoner på sjø, plasseringa av inspektører på ordinære fiskefartøy, systematisering og analyse av fangstdata og fiskeriaktivitet, stenging, åpning/stenging av fiskefelt, rapportering om sjøtjenestens aktivitet (ukes- og årsrapporter mm) og fangstdata fra fiskefelt. Føringsbrev for divisjonen. Anskaffelser, leie av fiskefartøy. Deltager i faggruppen ORV, superbruker av Barentswatch, ArcGIS pro og Time Zero.