Rudi Iden

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
arbeid mot salgslag, bifangst, not, leppefisk, sel/kobbe, tang og tare, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner, dispensasjon for transport av fisk, dispensasjon av kjøp av fisk, redskapsopprydding, turistfiske