Joakim Sande

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Nordsjøsild, NVG-Sild, Makrell, Øyepål, Kolmule, Tobis,arbeid mot salgslag, bifangst, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner,dispensasjon for transport av fisk, pelagisk, redskapsopprydding, turistfiske