Agnes Marie Mohn

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll, risikovurdering, risikohåndtering, mottakskontroll, fullkontroll, hvitfisk, torsk, hyse, sei, pelagisk, sild, Midt-Troms, kontrollrapporter