Trond Linchausen Blom

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Operativ ledelse, lokale reguleringer Lofoten, hvitfisk, pelagisk fiske og hvalfangst.