Svein Hadland

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

team leder pelagisk, ressurskontroll, nordsjøsild, makrell, NVG-sild, øyepål, kolmule, tobis, reker sør, torsk sør, sei, makrellstørje, arbeid mot salgslag, bifangst, not, trål, snurrevad, åpen gruppe, leppefisk, hummer, kreps, taskekrabbe, dispensasjon for transport av fisk, dispensasjon ved kjøp av fisk, fiskeforsøk og redskapsutvikling, teknisk regelverk, rødlistearter, turistfiske, beslag av redskap, samarbeidsaksjoner, samtidighetskravet, tips om ulovligheter, ruser, garn, elektronisk rapportering /ERS), kystfiskeappen, låssetting med not/samfiske, pelagisk, partråling, fredningstid, fritidsfiske