Sindre Schjønning Ødegård

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

nordsjøsild, makrell, øyepål, kolmule, tobis, reker, torsk, sei, makrellstørje, arbeid mot salgslag, bifangst, not, trål, snurrevad, leppefisk, åpen gruppe, tang/tare, hummer, kreps, taskekrabbe, teiner, dispensasjon for transport av fisk og kjøp av fisk, teknisk regelverk, rødlistearter, turistfiske, beslag av redskap, samarbeidsaksjoner, samtidighetskravet, tips om ulovligheter, elektronisk rapportering (ERS), kystfiskeappen, ruser, garn, pelagisk, fredningstid og fritidsfiske