Roy Rasmussen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll, nordsjøsild, makrell, øyepål, kolmule, tobis, reker Sør 62, torsk Sør 62 sei, hummer, kreps, krabbe(taske), teiner, teknisk regelverk, beslag av redskap, samarbeidsaksjoner, høstingsforskriften, tips om ulovligheter, ruser, garn, fritidsfiske