Ronald Tøllefsen Arntzen

E-post:

Divisjon: Tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: Seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Operativ leder

Hvitfisk

Kongekrabbe

Snøkrabbe

Tipshandtering

Risikoarbeid i ORV

Ressurskontroll med tilhørende oppgaver.