Roger Aasarmoen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Teamleder Team 3 annet fiskeri.  Arbeid mot salgslag, leppefisk, sel/kobbe, tang og tare, hummer, kreps, reke, krabbe, kongekrabbe, snøkrabbe, teiner, redskapsopprydding, turistfiske, fritidsfiske og ressurskontroll generelt.