Ole Ditlefsen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
ressurskontroll, torsk, kongekrabbe, turistfiske.