Nils Johan Stonghaugen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

nordsjøsild, makrell, øyepål, kolmule, tobis, reker, torsk, sei, makrellstørje, arbeid mot salgslag (pelagisk), bifangst, not, trål, snurrevad, leppefisk, åpen gruppe, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner, teknisk regelverk, rødlistearter, turistfiske, beslag av redskap, samarbeidsaksjoner, samtidighetskravet, tips om ulovligheter, elektronisk rapportering (ERS), pelagisk, fredningstid, fritidsfiske