Leif Erik Egaas

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
plansaker, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc,)