John R. Grødahl

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
tilsyn og ressurskontroll, kvitfisk, pelagisk, bifangst, not, trål, snurrevad, leppefisk, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner, kystfiskekvoten, dispensasjon kjøp av fisk, turistfiske