Johan Rasmussen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tipshåndtering, nordsjøsild, makrell, øyepål, kolmule, tobis, reker, torsk, sei, makrellstørje, arbeid mot salgslag, miljøforum, bifangst, not, trål, snurrevad, leppefisk, åpen gruppe, tang og tare, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner, dispensasjon for transport av fisk, dispensasjon av kjøp av fisk, teknisk regelverk, rødlistearter, turistfiske, beslag av redskap, samarbeidsaksjoner, samtidighetskravet, elektronisk rapportering (ERS), kystfiskeappen, ruser, garn, pelagisk, fredningstid, fritidsfiske.