Jan Roger Eriksen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
ressurskontroll, havnestadskontroll, bedriftsinformasjon- og utbyttekontroll, torsk, hyse, sei, kongekrabbe, snøkrabbe, bifangst, not, trål, snurrevad, åpen gruppe, kystfiskekvoten, ungdomsfiskeordningen, overføring av kvote, turistfiske.