Helge Setran

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon fiskerikontroll og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Torsk, hyse, sei, blåkveite, NVG-sild, fritidsfiske, turistfiske, vms/ais, elektronisk fangstrapportering, samfiske, fiskerireguleringer nord for 62, landingsforskriften, havnestatskontroll, arbeid mot salgslag og politi, bifangst, ungdomsfiskeordningen, fullkontroll, dokumentkontroll, etterfølgende kontroll, lagertelling, besiktigelse av båter

Registrering av omlastinger/landinger fra russiske båter