Stig-Arne Andreassen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

systemtilsyn, anleggssertifikat