Silje-Kristin Jensen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Miljøundersøkelser, legemidler, marin forsøpling, tipsløsning, torskeoppdrett.