Roger Sørensen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturtilsyn sjøanlegg og landanlegg, saksbehandling av driftsplaner, oppfølging av B-undersøkelse (NS 9410-2016), kontroll av månedsrapporter biomasse, ajourhold av Akvakulturregisteret (Nordland), samdrift, biomassefaggruppe