Nina Ekrem

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

planlegging og gjennomføring av havbrukstilsynet i tidligere region Sør, systemtilsyn,  NYTEK, rømmingsforebygging, rømmingstilsyn og granskning, IK-akva, IK- instruktørgruppe, rapportering og melding skalldyr, rapportering og melding fra akvakultur av matfisk og stamfisk på land eller i ferskvann , landbasert akvakultur, innlandslokaliteter, driftsplan havbeite, tilbaketrekkingssaker, feilplasseringer, akvakulturregisteret, SAGA superbruker, akva analysegruppe, redaksjonsråd-erfaringsbasen, tipsløsningen