Geir Martin Kvamme

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
tilsyn og kontroll med akvakultur, NYTEK- inspeksjonar, IK-akvakultur (revisjonar), rømmingsforebygging, teknisk regelverk, akvakultur oppdrett, akvakulturregister, klager - tillatelser / lokaliteter, tilsyn