Baard Baik

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturtilsyn, rømmingssaker, NYTEK, IK-Akva, driftsplaner, miljøundersøkelser, anleggssertifikat, landanlegg, superbruker SAGA