Ann-Kristin W. Årdal

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon akvakulturtilsyn og veiledning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

rømming av fisk, akvakultur - oppdrett, NYTEK, biomasse, driftsplaner, IK akvakultur, oppdrett rensefisk, tilsyn vare- og tjenesteleverandører akvakultur, oppdrett andre sorter (torsk, kveite, røye),