Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fisheries Monitoring Centre

Norsk FMC ledes av Anders Østreim.

Fisheries Monitoring Centre, norsk FMC, ligger i Fiskeridirektoratet i Bergen og er bemannet hele døgnet. Herfra opereres satellittovervåkningen av fiskeflåten og kvotekontroll av utenlandske fiskefartøy gjennom fangstrapportering.

Posisjonsrapportering eller sporing av et fartøy innebærer at fartøyet er utstyrt med en sender som er programmert til automatisk å sende data om fartøyets posisjon, kurs og fart minst en gang hver time til fiskerimyndighetene.

Flaggstaten, det vil si det landet der fartøyet er registrert, har ansvar for å videresende posisjonsrapporter til kyststatens fiskerimyndigheter. For eksempel skal altså spanske fiskerimyndigheter sende beskjed til norsk FMC når et spansk fartøy oppholder seg i norsk farvann.

Opplysningene som kommer inn til FMC brukes blant annet til å avgjøre hvor på havet og i hvilke fiskerier det er mest hensiktsmessig å utføre kontroller.

Oppdatert: 17.06.2016