Ingrid Hovland Holm

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: FMC

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Arbeider i turnus ved Norsk FMC. Overvåker inngang av posisjonsmeldinger og elektronisk fangstdagbok, tar imot og kvalitetssikrer kvotekontrollmeldinger, havnestatskontrollmeldinger, innmelding av rømt oppdrettsfisk. Bemanner Fiskeridirektoratets beredskapstelefon, samt forespørsler fra utenlandske FMCer, kystvakt og næringsutøvere.